CJ Suceava dă replică administratorului Autotehnorom

În urma articolului publicat de IMPACT FM REGIONAL, referitor la precizările făcute de către administratorul Autotehnorom, Vasile Rîpan, în cazul mitei vicepreședintelui Consiliul Județean Suceava, Cristinel Crețu, administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, a solicitat dreptul la replică vis-a-vis de afirmațiile administratorului Autotehnorom legate de derularea proiectului de modernizare a drumurilor județene incluse în proiectul cu finanțare europeană pe axa Suceava-Iași.

Vă redăm comunicatul:

“Pentru prompta și corecta informare a opiniei publice transmitem următoarele precizări după apariția în presă astăzi, 06.04.2022, a unor articole privind lucrări derulate de S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L.

Prin Contractul de finanțare nr. 390/04.09.2017, UAT Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, în calitate de partener, implementează în parteneriat cu UAT Județul Iași prin Consiliul Județean Iași, în calitate de lider, proiectul „REGIUNEA NORD-EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI – SUCEAVA” cod SMIS 110622, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și  locală“, Prioritatea de investiții 6.1 “Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN T, inclusiv a nodurilor multimodale“.

Proiectul tehnic,  precum și întreaga documentație tehnico-economică (realizate de proiectanți autorizați și verificate de persoanele desemnate conform legislației în materie) au fost puse în transparență publică încă din etapa de licitație publică organizată pentru desemnarea constructorului lucrării. Astfel, constructorul desemnat câștigător a avut la cunoștință încă de la început despre detaliile acestui Proiect tehnic, iar prin semnarea contractului de lucrări și-a asumat executarea lucrărilor în condițiile Proiectului tehnic, piesele desenate, specificațiile și listele de cantități cu documentele aferente au devenit anexe la contract, astfel încât antreprenorul desemnat (SC AUTOTEHNOROM S.R.L. în asociere) în urma procedurii de licitație publică și-a însușit și asumat aceste documente.

Pentru realizarea acestui contract, Consiliul Județean Suceava, conform legii, a contractat o firmă specializată în prestarea serviciilor de dirigenție de șantier care a avut ca obiect principal urmărirea și supravegherea execuției lucrărilor, precum și elaborarea și emiterea de instrucțiuni, ordine administrative care erau necesare pentru implementarea modificărilor, adaptărilor proiectului. În acest sens, la solicitarea antreprenorului au fost emise peste 30 de soluții tehnice pentru adaptarea respectiv optimizarea proiectului. Mai mult decât atât, în spiritul unei bune colaborări cu antreprenorul, beneficiarul prin dirigintele de șantier și proiectant a emis dispoziții de șantier care au fost solicitate de antreprenor ca urmare a unor capacități, tehnologii sau utilaje deținute de antreprenor (de exemplu anumite lucrări de foraj, executare acostament cu pante transversale).

Ca atare nu poate fi invocată, nicicum, lipsa de atitudine extrem de promptă din partea beneficiarului la provocările tehnice în execuție sesizate de antreprenor. Au fost zeci de ședințe comune între beneficiar prin diriginte de șantier, reprezentantul proiectantului, al antreprenorului și dacă a fost cazul, primari, reprezentanți ai societăților furnizoare de utilități în scopul evaluării și rezolvării problemelor din execuția proiectului, demonstrându-se astfel întreaga determinare a beneficiarului pentru parcursul corect al acestui proiect, subliniind încă o dată că nu există solicitări ale antreprenorului care să nu fi fost supuse spre analiză și rezolvare atât dirigintelui de șantier cât și proiectantului.

Cu privire la nefurnizarea de informații solicitate de antreprenor, în speță cele invocate în articol, arătăm faptul că, dimpotrivă, imediat după solicitarea acestora, respectiv 16.12.2021 (cerere de solicitare) am emis răspunsul conform, în data de 27.12.2021 ocazie cu care am livrat antreprenorului contractul de achiziție publică între Consiliul Județean Suceava și dirigintele de șantier și caietul de sarcini aferent, precum și acordul de asociere între Consiliul Județean Suceava și Consiliul Județean Iași, documente ale căror semnatari eram. Totodată beneficiarul a indicat, prin răspuns scris, antreprenorului să solicite documentele la care nu eram semnatar și pentru care nu deținem originalele, de la Consiliul Județean Iași – liderul proiectului și semnatarul în drept al documentelor solicitate. Am livrat și pentru a doua oară, în termen legal, aceleași documente solicitate de antreprenor.

Este necesar de precizat faptul că, Consiliul Județean Suceava nu deține o relație contractuală cu proiectantul lucrării ci prin Consiliul Județean Iași, lider desemnat al asocierii.

Cu privire la asigurarea finanțării, aceasta nu poate fi pusă în discuție întrucât în toate întâlnirile tehnice ale echipelor a fost asigurat antreprenorul de faptul că este asigurată finanțarea lucrărilor la costul ofertat inclusiv cel suplimentar apărut ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor contractuale cu privire la actualizarea contractului și ajustarea prețurilor. În acest sens beneficiarul a semnat cu antreprenorul actele adiționale de actualizare a contractelor și au fost executate plăți de peste 7 milioane de lei numai cu titlul de ajustări de preț.

În ceea ce privește garanțiile de bună execuție acestea au fost solicitate a fi executate pentru ne-executarea  obligațiilor contractuale așa cum este specificat atât în prevederile contractelor de lucrări cât și în polițele de asigurare, acestea făcând obiectul unor dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, consiliul județean urmând a se conforma dispozițiilor instanțelor. Trebuie să precizăm faptul că antreprenorul a solicitat de fapt restituirea polițelor/scrisorilor de garanție astfel încât nu s-ar mai fi putut pune în discuție executarea acestora la termenul din 2027 odată cu returnarea lor. Mai mult decât atât, după luna aprilie 2022 (data la care antreprenorul ar fi trebuit să finalizeze lucrările) valoarea acestora ar fi scăzut cu 70% față de valoarea inițială.

Irina Vasilciuc, Administrator public al județului Suceava

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *