Vasile Rîpan, denunțătorul vicepreședintelui CJ Suceava: “Denunțarea faptelor de corupție a fost un demers firesc”

Administratorul firmei de construcții Autotehnorom, Vasile Rîpan, a transmis, printr-o scrisoare adresată presei, precizări legate de flagrantul realizat vicepreședintelui CJ Suceava, Cristinel Crețu.

Vă prezentăm integral documentul transmis și semnat de Vasile Rîpan, administratorul Autotehnorom:

Față de informațiile apărute în mass-media referitoare la infracțiuni de corupție și trafic de influență în care este implicat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Cristinel CREȚU cu referire și la societatea Autotehnorom vă comunicăm următoarele:

În cursul anului 2020, subscrisa Autotehnorom, a încheiat cu UAT Județul Suceava reprezentată de Consiliul Județean Suceava, două contracte de reabilitare a unor drumuri din județul Suceava, ambele contracte făcând parte dintr-un nex denumit ”Regiunea Nord-Est Axa Rutieră Strategică 1: Iași–Suceava”.

Lucrările erau executate de către o asociere de constructori al căror lider era Autotehnorom și priveau drumurile: DJ 208 limită județ Iași–Budeni–Dolhasca și DJ 208A Suceava–Ipotești–Bosanci–Udești–Liteni–Dolhasca, respectiv DJ 209C Suceava–Frumoasa–Liteni și DJ 209D Liteni – Stroiești–Costâna–Dărmănești, 29,54 km.

Încă de la începutul contractelor, antreprenorul a întâmpinat dificultăți în executarea lucrărilor, întrucât proiectul avea defecte și lipsuri esențiale, iar beneficiatul nu le-a îndreptat nici până în prezent, întârziind și chiar împiedicând fluxul de executare a lucrărilor.

Mai mult, executarea lucrărilor din proiectul tehnic așa cum acesta a fost întocmit și comunicat nouă spre execuție, ridica și alte probleme, respectiv se creau obstacole în ceea ce privește acceselor riveranilor la drumul public. Nici aceste probleme nu au fost soluționate în timp util, întârziind și fragmentând execuția lucrărilor antreprenorului.

În mod evident, ca în orice alte lucrări de construcții au apărut și unele defecte în executare acestora, defecte pentru care chiar prin lege s-a reglementat o procedură de remediere. Deși beneficiarul trebuia să întocmească specificațiile tehnice privind modalitatea de remediere a defectelor generate în execuția lucrărilor, în timp scurt, obținerea acelor planșe de către subscrisa, dura multe luni de zile, împrejurări care determinau blocarea acelor lucrări în diferite stadii de execuție, pentru perioade foarte lungi.

În aceste condiții și pe fondul notoriu al creșterii prețurilor materialelor de construcții, antreprenorul a demarat procedurile prevăzute în contracte, pentru actualizarea prețurilor și pentru determinarea beneficiarului să îndrepte erorile și să completeze lipsurile din proiectul tehnic.

Oficial, beneficiarul a precizat că face eforturi pentru obținerea finanțării lucrărilor. În realitate, chiar dacă contractul includea mai multe mecanisme de echilibrare , beneficiarul nici măcar nu a formulat la cererea antreprenorului de ajustare a prețului prin metoda actualizării.

În ceea ce privește problemele de proiectare, beneficiarul ne-a comunicat primul răspuns abia în ianuarie 2022, la circa doi ani de la începerea lucrărilor și solicitărilor noastre, timp în care, considerăm noi că, ar fi putut reproiecta întregul drum, de două ori.

Cu autoritatea specifică unei instituții publice, beneficiarul ne-a informat că va lua legătura cu proiectantul, asistența tehnică și consultanță tehnică și ne va da un răspuns.

Răspunsul beneficiarului a fost o tăcere desăvârșită la suprafață, o tăcere care nu-i oferea antreprenorului nici un fel de documente tehnice pentru a putea continua lucrările.

În speranța că vom putea rezolva situația, noi antreprenorul am solicitat beneficiarului, chiar și contractul dintre acesta și proiectant, pentru a putea urmări eficient vreun eventual mecanism de soluționare a problemelor de proiectare, inserat în respectivul contract.

Surprinzător și rarisim, deși era o informație de interes public, Consiliul Județean Suceava a refuzat în mod repetat, să ne comunice o copie după contractul de achiziții publice de servicii de proiectare.

De asemenea, surprinzător, dar de această dată în mod plăcut, contractul ne-a fost comunicat, la prima solicitare de către Consiliul Județean Iași (asociat în acest proiect cu Consiliul județean Suceava).

În acest context precizăm că prepușii beneficiarului ne-au solicitat verbal să continuăm execuția lucrărilor cu nerespectarea unor specificații tehnice. La solicitarea noastră, această instrucțiune de-a fost comunicată și în scris, evident într-un mod suficient de echivoc.

Pe fondul acestor probleme, în principal a nereușitei Consiliul Județean Suceava de îndreptare și completare a erorilor și lipsurilor din proiectul tehnic, după punerea în întârziere în mod repetat, Autotehnorom a demarat procedurile de reziliere unilaterală a contractelor.

Deși contractul, prevedea în mod expres, faptul că în situația rezilierii din inițiativa antreprenorului, beneficiarul are obligația de a restitui antreprenorului instrumentele/scrisorile de garanție financiară, Consiliul Județean Suceava a cerut instituțiilor financiare executarea garanțiilor, în mod intempestiv și fără a ne notifica în prealabil.

Evident, prima întrebare pe care ne-am pus-o a fost, de ce atâta grabă la Consiliul Județean în a ne executa intempestiv suma de circa 6.000.000 euro, în situația în care dacă considera că noi datorăm cu adevărat această sumă, avea siguranța că o poate încasa oricând până în anul 2027 ? Da’ toate instrumentele/scrisorile de garanție, erau valabile până în anul 2027.

În realitate, sau într-o meta realitate absconsă nouă, administratorul Autotehnorom, a constatat că anumite persoane din Consiliul Județean Suceava urmăreau obținerea unor beneficii prin fapte ce aveau conotații penale, chiar cu riscul provocării falimentului societății noastre. Ca urmare administratorul societății, a sesizat organele de urmărire penală, consecința fiind confirmarea faptelor reprobabile ale unor persoane din cadrul beneficiarului.

Denunțarea faptelor de corupție a fost un demers firesc și o îndeplinire a obligațiilor legale ale societății.

Vă informăm faptul că administratorul societății are calitatea de martor în acțiunea penală devenită publică.

De asemenea, precizăm că deși administratorul societății a fost informat de către organele de cercetare penală despre dreptul de a solicita protejarea identității sale, acesta a ales ca acțiunile sale să fie publice.

Precizăm că faptele reprobabile ale beneficiarului au fost recurente. Astfel, în trecut, în cazul acelorași contracte, beneficiarul ne-a executat în mod intempestiv, tot cu nerespectarea reglementărilor legale, alte garanții în cuantum de 17.000.000 lei.

Față de împrejurările supra, relevate, Autotehnorom a luat măsuri de prevedere, de salvgardare a întreprinderii sale, astfel încât faptele reprobabile ale prepușilor beneficiarului, deși ne-au creat prejudicii, nu au putut genera insolvența societății. În prezent subscrisa avem în curs mai multe acțiuni judiciare de recuperare a prejudiciilor, acțiuni despre care vă vom informa în termen util”.

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *