Prefectura Suceava constată nereguli la parcările din subsolurile blocurilor nou construite

Prin ordin al prefectului, au fost constituite comisii pentru efectuarea de controale la spațiile de garare ale autoturismelor aflate în imobilele de locuit colective, mai exact la subsolurile sau demisolurile blocurilor nou construite, ale căror rezultate au fost prezentate în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava.

În 35  din cele 45 de locații verificate au fost constatate mai multe nereguli, precum:

  • Asociația de proprietari nu are organizată urmărirea curentă a comportării în timp a construcției;
  • Investitorul nu a predat asociației de proprietari cartea tehnică după încheierea recepției la terminarea lucrărilor;
  • Față de planșele aflate în cartea tehnică, s-au constatat modificări de compartimentare. S-au constatat neconcordanțe între situația autorizată și cea din teren;
  • La momentul controlului nu au fost realizate încăperile tampon aferente golurilor de comunicare funcțională între parcaj și casa scării interioare;
  • Mijloacele de primă intervenție (stingătoarele tip P6) nu sunt verificate periodic de către persoane fizice/juridice autorizate;
  • Nu au fost montate (parțial) corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare sau împotriva panicii;
  • După finalizarea lucrărilor nu s-a solicitat și obținut autorizația de securitate la incendiu;
  • La momentul efectuării controlului nu era asigurată dotarea cu mijloace tehnice de intervenție (stingătoare).
  • Instalația de stingere cu hidranți interiori nu a fost verificată periodic de către persoane fizice/juridice autorizate.

”Verificările pe care le-am dispus la o serie de obiective trebuie privite prin prisma laturii preventive a oricărei activități de control. Ceea ce interesează în primul rând este respectarea legii și înlăturarea deficiențelor într-un timp cât mai scurt posibil, astfel încât probabilitatea de producere a unui eveniment grav să fie redusă cât mai mult posibil. Mediul de afaceri, dezvoltatorii imobiliari, proiectanții și constructorii trebuie să conștientizeze că dezvoltarea urbanistică, firească și dorită de întreaga comunitate, trebuie să se realizeze fără a aduce atingere legislației în vigoare și fără a pune în pericol utilizatorii și beneficiarii construcțiilor. În perioada următoare, vom aduce la aceeași masă reprezentanții constructorilor, Uniunii Arhitecților, ai dezvoltatorilor imobiliari și ai instituțiilor de control cu atribuții în domeniu, astfel încât fiecare dintre părți să poată aduce la cunoștință problemele, dificultățile cu care se confruntă. Numai prin dialog, sincer și corect instituțional, toți factorii implicați vor identifica cele mai bune modalități pentru realizarea unor construcții sigure, care să respecte toate cerințele impuse de reglementările în vigoare”, declară Alexandru Moldovan, prefectul Județului Suceava.

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *