Ministerul Turismului anunță crearea traseelor pentru turism pedestru

Guvernul României a adoptat Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor pentru turism pedestru.

Trasele pentru turism pedestru sunt dezvoltate în zonele de dealuri, podișuri, coline, câmpii și lunci, precum și în zone metropolitane, urbane, și evidențiază obiectivele turistice naturale și antropice, din prezentarea acestora și explicarea semnificațiilor. Creearea, amenajarea şi omologarea acestora va contribui la o creştere a circulaţiei turistice la nivel naţional, precum și la dezvoltarea localităților pe raza cărora se află.

Pentru a fi omologat, un traseu pentru turism pedestru o serie de condiții, care menționăm: să  prezinte interes din punct de vedere turistic şi să fie dedicat unui sau mai multor obiective și/sau puncte de interes turistic, să propună una sau mai multe teme de interes turistic, să nu străbată o zonă declarată prin lege ca fiind montană, să nu necesite construirea unor amenajări – poduri, podeţe, balustrade, trepte – care să aibă un impact negativ asupra mediului înconjurător, să nu traverseze zone periculoase pentru siguranța și securitatea turiștilor şi să asigure posibilitatea turiștilor de a se odihni la intervale de maximum 5 km. Categoriile și tipurile acestora se stabilesc în funcție de timpul de mers, sezonalitatea, gradul de dificultate și nivelul de echipare al turiștilor.

Omologarea este realizată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Procedural, administratorul este obligat ca în termen de 30 de zile de la înființarea unui traseu să se adreseze instituției de resort, în vederea obținerii autorizației.

Totalitatea traseelor pentru turism pedestru omologate din România se constituie în Rețeaua Națională de Trasee pentru Turism Pedestru, denumită ROPED.

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *