Informare pentru beneficiarii programului IMM AGRI-FOOD

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat pe site-ul oficial o erata cu privire la informarea de presă publicată miercuri, 23 noiembrie a.c., prin intermediul căreia a fost menționată obligația de fi respectată legislația în domeniu, în ceea ce privește derularea de achiziții pentru programul IMM AGRI-FOOD.

Comunicat:

”Obligația la care s-a făcut referire în informarea de presă se aplică Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, precum și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de beneficiari ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și de administratori pentru măsurile instituite prin Ordonanța de Urgență nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Retragem toate celelalte aspecte enunțate în informarea de presă inițială. Pentru această eroare, ne prezentăm scuzele atât antreprenorilor, beneficiari ai programului IMM AGRI-FOOD (granturi pentru capital de lucru), cât și reprezentanților mass-media.”

Informația inițială:

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului atrage atenția asupra obligației de a respecta legislația în domeniu, în ceea ce privește derularea de achiziții prin intermediul grantului pentru capital de lucru, primit de către beneficiarii programului IMM AGRI-FOOD.

Dosarul achiziţiei trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de beneficiar, potrivit legislaţiei în vigoare, în baza căreia a fost derulată procedura de achiziţie, respectiv:

  1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Pentru actele adiţionale încheiate la contractele de achiziţie, indiferent dacă acestea au sau nu impact financiar, vor fi urmate aceleaşi etape de întocmire şi depunere a documentelor, la fel ca în cazul contractului iniţial. Dosarul de achiziţie va cuprinde documentele justificative în baza cărora a fost încheiat actul adiţional. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, beneficiarii au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese.

Important: Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor legislației naționale/ europene aplicabile în domeniul achizițiilor conduce la aplicarea de corecții financiare/reduceri procentuale, conform legislației în vigoare.

Astfel, beneficiarii vor folosi platforma beneficiar.fonduri-ue.ro pentru achiziționarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări efectuate dupa încheierea contractului de finanțare și dacă valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din lege 98/2016, respectiv:

  1. a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  2. d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;
  3. e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;
  4. f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale.

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *